Ziemianie, bankierzy i chłopi. Zmiany społeczne pod zaborami

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Jakub Bojko, Okruszyny z Gręboszowa, w: Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 424–425.
 • Źródło: Andrzej Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 83.
 • Źródło: Wincenty Witos, Moje wspomnienia, Warszawa 1981, s. 151.
 • Źródło: Słownik kultury antycznej, red. R. Kulesza, Warszawa 2012, s. 272.
 • Źródło: Plutach z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, red. M. Brożek, Wrocław 1976, s. 509.
 • Źródło: Plutarch, Żywoty sławnych mężów, red. Grakchowie, Kraków 1976, s. 536.
 • Źródło: Liwiusz, Religie świata rzymskiego, oprac. cyt. za Jaczynowska M, Warszawa 1987, s. 43.
 • Źródło: Liwiusz, Religie świata rzymskiego, oprac. cyt. za Jaczynowska M., Warszawa 1987.
 • Źródło: Gajusz Salustiusz Krispus, Sprzysiężenie Katyliny. Wojna z Jugurtą, tłum. K. Kumaniecki, Wrocław 2006, s. 153.
 • Źródło: Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, tłum. M. Brożek, Wrocław 1955, s. 465.
 • Źródło: Mary Beard, SPQR. Historia starożytnego Rzymu, Poznań 2016, s. 247.
 • Źródło: Ryszard Kulesza, Świat starożytny. Historia starożytna i teksty źródłowe dla szkół średnich, Warszawa 2000, s. 164.
 • Źródło: Jerzy Linderski, Śmierć Tyberiusza Grakcha, Poznań 1997, s. 9.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida