Ziemie polskie w czasach industrializacji

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 43, […] w latach 1864–1914, oprac. J. Buszko, Warszawa 1959, s. 13.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida