Zmiany społeczne a powstanie nowych ideologii - podsumowanie

Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Historia idei politycznych, oprac. St. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, Warszawa 2012, s. 822.
  • Cytat za: Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, red. M. Sobańska-Bonadruk, S. Lenard, Warszawa 1998, s. 331.
  • Cytat za: Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, red. M. Sobańska-Bonadruk, S. Lenard, Warszawa 1998, s. 428-429.
  • Cytat za: Europa. Nasza historia. Klasa 7, część 1: Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019, s. 160.
  • Cytat za: Papież Grzegorz XVI, encyklika Mirari vos z 15 VIII 1832, dostęp: silesia.edu.pl [5.01.2022].