Zmiany społeczne w Polsce w okresie transformacji ustrojowej i problemy demograficzne cz. 1

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacek Żakowski, Dziura demograficzna, „Gazeta Wyborcza” 2009.
  • Źródło: GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008 r., 29.01.2009 r., dostępny w internecie: stat.gov.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
  • Źródło: GUS, Rocznik Demograficzny 2019, 16.10.2019 r., dostępny w internecie: stat.gov.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
  • Źródło: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski, Wiedza o społeczeństwie Repetytorium poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa 2010, s. 64–65.
  • Źródło: GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004‑2017, 19.11.2018 r., dostępny w internecie: stat.gov.pl [dostęp 20.05.2020 r.].