Zmiany w sztuce wojennej w XVI w.

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1981, s. 93–95.
  • Cytat za: Marek Plewczyński, Daj nam, Boże, sto lat wojny i ani jednej bitwy. Dzieje niemieckich lancknechtów 1477–1559, Warszawa 1997, s. 52.
  • Cytat za: Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1981, s. 90–91.
  • Cytat za: Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe, wybór i oprac. Z. Boras, M. Serwańsk, Poznań 1978, s. 129–132.
  • Źródło: Herodian, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. L. Piotrowicz.
  • Źródło: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, tłum. S.J. Kazikowski, ks. I, 16.
  • Źródło: Dokumenty soborów powszechnych, [w:] Konstantynopol. Nowy Rzym, Warszawa 2011, s. 40.
  • Źródło: Zosimos, Nowa historia, ks. II, XXX.
  • Źródło: Eneasz, Internetowa Encyklopedia PWN.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida