Znaczenie Legionów Polskich we Włoszech

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia
Historia 2022
Udostępnij

Autor: Tytus Izdebski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Na podstawie: encyklopedia.pwn.pl, hasło: Dąbrowski Jan Henryk
  • Na podstawie: Artykuł Kopiec gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Wikipedia.org
  • Źródło: Jan Lechoń, Poezje, oprac. Roman Loth, Wrocław 1990, s. 19–20.
  • Źródło: Koncert Jankiela, [w:] Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, t. 12, w. 731–761.
  • Źródło: Cyprian Godebski, Wiersz do Legionów Polskich , [w:] Grzegorz Chomicki, Leszek Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 148–149.
  • Źródło: Umowa z Administracją Generalną Lombardii (Republiki Lombardzkiej) w sprawie utworzenia Legionów Polskich z 9 stycznia 1797 r., [w:] Grzegorz Chomicki, Leszek Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 146–147.
  • Źródło: Stefan Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1986.
  • Źródło: S. Grodziski, E. Kozłowski, Polska zniewolona 1795-1807, Warszawa, 1987, Wrocław-Warszawa-Kraków, 2004
  • Źródło: Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość?, oprac. Emanuel Halicz, Warszawa 1963, s. 112–113.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida