Znaki trwałości romantycznego myślenia dziś. Dialog z tradycją

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacek Kaczmarski, Mury, 1980.
  • Źródło: Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Kraków 1996.
  • Źródło: Kocham Julka (fragmenty). Z Aliną Kowalczykową rozmawia Justyna Sobolewska, [w:] Polityka, t. 36, 2009.
  • Źródło: Jacek Lyszczyna, Romantycy – nasi współcześni (fragmenty), [w:] tegoż, Historia, natura, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum, Katowice 2011, s. 21–22.
  • Źródło: Zofia Stefanowska, Słowacki jako nowoczesny inteligent, [w:] Juliusz Słowacki – poeta europejski, red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A. Ziołowicz, Kraków, s. 12–14.
  • Źródło: Jacek Lyszczyna, Historia, natura, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum, Katowice 2011.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida