Źródła wiedzy. Natura natywizmu

Szkoła ponadpodstawowa
Filozofia
Udostępnij

Bibliografia:

  • Platon, Fajdros, [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Gdańsk 2000.
  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, t. Rdz 11, 1-9, tłum. Cz. Jakubiec, Poznań 2003.
  • Platon, Menon, [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Gdańsk 2000.
  • Platon, Menon, [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Gdańsk 2000.
  • Chomsky N., Preliminaria metodologiczne, [w:] tegoż, Lingwistyka a filozofia, red. B. Stanosz, Warszawa 1977.
  • Platon, Menon, [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Gdańsk 2000.
  • Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003.