Związek małżeński a konkubinat

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tomáš Tožička, Małżeństwo jest już martwą instytucją, tłum. Olga Słowik, dostępny w internecie: krytykapolityczna.pl [dostęp 26.09.2019 r.].
  • Źródło: Janusz Gajda, Jan Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 37.
  • Źródło: Bartłomiej Oksznis, Pojęcie konkubinatu w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa, „Miscellanea Historico‑Juridica” 2014, nr 2, t. 13, s. 206.
  • Źródło: LAT – razem, ale osobno, 16.12.2007 r., dostępny w internecie: menway.interia.pl [dostęp 10.01.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 6.07.2020 r.].