Związki zawodowe i organizacje reprezentujące interesy różnych grup społeczno‑zawodowych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 21.12.2020 r.].