Zwycięski Lew Plemienia Judy

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, Warszawa 1999.
  • Kapuściński Ryszard, Cesarz, Warszawa 1998.
  • Kapuściński Ryszard, Cesarz, 1998.
  • Powszechna deklaracja praw człowieka, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 14.01.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida