Życie frazeologii. O dawnych i nowych związkach frazeologicznych w polszczyźnie

Tekst: Marcin Podlaski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Barańczak, Pan tu nie stał, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, t. 55, red. R. Krynicki, Kraków 2013, s. 261.