Życie i twórczość François Villona

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Geremek Bronisław, „Znak” 1983, nr 8.
  • Villon François, Wielki Testament, [w:] tegoż, Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, François Villon Wielki Testament, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1988.
  • Geremek Bronisław, „Znak” 1983, nr 8.
  • Villon François, Wielki Testament, [w:] Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, François Villon Wielki Testament, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1998.