Życie i twórczość François Villona

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: François Villon, Wielki Testament, [w:] Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, François Villon Wielki Testament, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1998, s. 310–311.
  • Źródło: François Villon, Wielki Testament, [w:] François Villon, Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, François Villon Wielki Testament, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1988, s. 269–272.
  • Źródło: Bronisław Geremek, Śmiech w cieniu szubienicy: O Villonie, „Znak” 1983, nr 8, s. 1267–1268.
  • Źródło: Bronisław Geremek, Śmiech w cieniu szubienicy: O Villonie, „Znak” 1983, nr 8, s. 1271–1274.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida