Życie snem – dramat Calderóna de la Barki

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cichocka Marta Eloy, „Przekładaniec”, nr 31/2015.
  • Słonimski Antoni, Gwałt na Melpomenie, t. 2, 1959. Cytat za: Beata Baczyńska, Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa 2014, s. 230. .
  • Calderón de la Barca Pedro, Życie jest snem, [w:] Calderón de la Barca Pedro, Dramaty, Kraków 1975.
  • Calderón de la Barca Pedro, Życie jest snem, [w:] tegoż, Dramaty, Kraków 1975.
  • Nicoll Allerdyce, Dzieje dramatu. Od Ajschylosa do Anouilha, t. 1, tłum. Henryk Krzeczkowski, Wacław Niepokólczycki, Jerzy Nowacki, Warszawa 1975.
  • Pedro Calderón de la Barca, Życie jest snem, [w:] Dramaty, Kraków 1975.
  • Pedro Calderón de la Barca, Życie jest snem, [w:] Dramaty, Kraków 518.
  • Platon, Państwo, t. 1, tłum. Witold Witwicki, Warszawa 1958.
  • Morsztyn Zbigniew, Na dobrą noc, [w:] Muza domowa, t. 1, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1954.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida