Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Ten materiał nie może być udostępniony Dodaj całą stronę do teczki
classicmobile
Ćwiczenie 1

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

R1WRupIHcIgt61

Dla argumentu 0 funkcja przyjmuje wartość

ROZiUJiyyhZcD
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Wybierz graf przedstawiający funkcję, której dziedziną jest zbiór A i przeciwdziedziną zbiór B.

RnsdjsSEJ3WkP
Wysłuchaj nagrania abstraktu, wyodrębnij jego części i nadaj im tytuły.
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Funkcja f określona na zbiorze {-2,-1,0,1,2} każdemu argumentowi przyporządkowuje liczbę do niego przeciwną. Na którym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f?

RI0qqfIFk2doR
Wysłuchaj nagrań słówek w słowniczku i naucz się ich prawidłowej wymowy.
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Funkcja f każdej liczbie ze zbioru {20, 31, 44, 52, 67} przypisuje sumę jej cyfr. Wskaż tabelkę, która ilustruje to przyporządkowanie.

RypAoNPKx5g0X
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Funkcja f określona wzorem f(a) = 4a dla a>0 opisuje

RutWTahgLWGQS
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

Funkcja f określona na zbiorze liczb całkowitych dodatnich każdemu argumentowi x przyporządkowuje największą wielokrotność liczby 3, która jest nie większa od x. Liczba f(101) jest równa

R131BHP2A7HE4
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Funkcja g jest określona wzorem gx=6-2xdlax2x+5dlax>2. Wynika z tego, że liczba g(2) jest równa

R1Akcubp6K7Jc
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Ponumerujmy kolejne liczby naturalne podzielne przez 3, zaczynając od 30, a kończąc na 999. Wtedy liczba 900 jest zapisana na miejscu o numerze

R1H6jUAFcFLu1
static
A
Ćwiczenie 9

Poniższy graf opisuje funkcję ze zbioru A w zbiór B. Odczytaj f(3).

R1697foqRZOdI1
A
Ćwiczenie 10

Funkcja g jest określona za pomocą tabeli. Odczytaj najmniejszą wartość funkcji g.

Funkcja g
x
4
3
2
1
0
1
g(x)
0
1
2
1
1
0
B
Ćwiczenie 11

Dziedziną funkcji f określonej wzorem fx=xx2-3 jest zbiór -2,0,12, 1, 2, 5. Dla każdego z argumentów funkcji f oblicz wartość tej funkcji.

A
Ćwiczenie 12

Funkcja f każdej dodatniej liczbie całkowitej mniejszej od 6 przyporządkowuje 20% tej liczby. Przedstaw tę funkcję w postaci grafu.

A
Ćwiczenie 13

Funkcja f jest określona dla każdej liczby całkowitej dodatniej n wzorem fn=-2n+5.
Wypisz wartości, które funkcja f przyjmuje dla czterech najmniejszych argumentów.

A
Ćwiczenie 14

Rozpatrzmy wszystkie liczby dwucyfrowe, których suma cyfr jest równa 8. Funkcja f każdej z tych liczb przyporządkowuje iloczyn jej cyfr. Przedstaw funkcję f za pomocą tabeli.

B
Ćwiczenie 15

Funkcja f każdej liczbie dwucyfrowej mniejszej od 26 przyporządkowuje liczbę jej dzielników naturalnych. Przedstaw tę funkcję za pomocą tabeli. Podaj

  1. wszystkie argumenty x, dla których f(x)=2

  2. wszystkie argumenty x, dla których f(x)=3

  3. największą wartość funkcji f

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida