Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
classicmobile
Ćwiczenie 1

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

R1WRupIHcIgt61

Dla argumentu 0 funkcja przyjmuje wartość

ROZiUJiyyhZcD
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Wybierz graf przedstawiający funkcję, której dziedziną jest zbiór A i przeciwdziedziną zbiór B.

RnsdjsSEJ3WkP
Wysłuchaj nagrania abstraktu, wyodrębnij jego części i nadaj im tytuły.
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Funkcja f określona na zbiorze {-2,-1,0,1,2} każdemu argumentowi przyporządkowuje liczbę do niego przeciwną. Na którym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f?

RI0qqfIFk2doR
Wysłuchaj nagrań słówek w słowniczku i naucz się ich prawidłowej wymowy.
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Funkcja f każdej liczbie ze zbioru {20, 31, 44, 52, 67} przypisuje sumę jej cyfr. Wskaż tabelkę, która ilustruje to przyporządkowanie.

RypAoNPKx5g0X
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Funkcja f określona wzorem f(a) = 4a dla a>0 opisuje

RutWTahgLWGQS
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

Funkcja f określona na zbiorze liczb całkowitych dodatnich każdemu argumentowi x przyporządkowuje największą wielokrotność liczby 3, która jest nie większa od x. Liczba f(101) jest równa

R131BHP2A7HE4
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Funkcja g jest określona wzorem gx=6-2xdlax2x+5dlax>2. Wynika z tego, że liczba g(2) jest równa

R1Akcubp6K7Jc
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Ponumerujmy kolejne liczby naturalne podzielne przez 3, zaczynając od 30, a kończąc na 999. Wtedy liczba 900 jest zapisana na miejscu o numerze

R1H6jUAFcFLu1
static
A
Ćwiczenie 9

Poniższy graf opisuje funkcję ze zbioru A w zbiór B. Odczytaj f(3).

R1697foqRZOdI1
A
Ćwiczenie 10

Funkcja g jest określona za pomocą tabeli. Odczytaj najmniejszą wartość funkcji g.

Funkcja g
x
4
3
2
1
0
1
g(x)
0
1
2
1
1
0
B
Ćwiczenie 11

Dziedziną funkcji f określonej wzorem fx=xx2-3 jest zbiór -2,0,12, 1, 2, 5. Dla każdego z argumentów funkcji f oblicz wartość tej funkcji.

A
Ćwiczenie 12

Funkcja f każdej dodatniej liczbie całkowitej mniejszej od 6 przyporządkowuje 20% tej liczby. Przedstaw tę funkcję w postaci grafu.

A
Ćwiczenie 13

Funkcja f jest określona dla każdej liczby całkowitej dodatniej n wzorem fn=-2n+5.
Wypisz wartości, które funkcja f przyjmuje dla czterech najmniejszych argumentów.

A
Ćwiczenie 14

Rozpatrzmy wszystkie liczby dwucyfrowe, których suma cyfr jest równa 8. Funkcja f każdej z tych liczb przyporządkowuje iloczyn jej cyfr. Przedstaw funkcję f za pomocą tabeli.

B
Ćwiczenie 15

Funkcja f każdej liczbie dwucyfrowej mniejszej od 26 przyporządkowuje liczbę jej dzielników naturalnych. Przedstaw tę funkcję za pomocą tabeli. Podaj

  1. wszystkie argumenty x, dla których f(x)=2

  2. wszystkie argumenty x, dla których f(x)=3

  3. największą wartość funkcji f