Archaizacja w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza

Tekst: Joachim Snoch

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Teresa Świętosławska, O stylu językowym Zagłoby w Ogniem i mieczem (w 110 rocznicę Sienkiewiczowskiego arcydzieła).
  • Karaś Halina, „Poradnik językowy” 2004.
  • Sienkiewicz Henryk, Potop.
  • Sienkiewicz Henryk, Listy, t. 2, oprac. Maria Kobszczanin, Warszawa 1996.
  • Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida