Architektura i sztuka średniowiecza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 8, Miasta i mieszczaństwo średniowiecza (do schyłku XV wieku), oprac. R. Heck, Warszawa 1959.
  • Źródło: Postanowienia siódmego (nicejskiego) soboru ekumenicznego z 787 roku, [w:] Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500, oprac. Jan Białostocki, wybór Jan Białostocki, Warszawa 1988, s. 214.
  • Źródło: Poglądy Bernarda z Clairvaux na temat sztuki, [w:] Wł. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. II, Wrocław 1962, s. 220.