Arystoteles: filozof–naukowiec na tle innych filozofów

Autor:
tekst: Aleksander Trojanowski, opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Warszawa 1984.