Atrybuty państwa jako organizacji politycznej

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Marcin Grzesiuk, Ludność w prawie międzynarodowym, 13.01.2011 r., dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
  • Stacja Bałkany, Abchazja – państwo, którego nie ma. Wszystko o Abchazji, dostępny w internecie: stacja.balkany.pl [dostęp 16.07.2019 r.].
  • Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Rozpad Jugosławii, dostępny w internecie: unic.un.org.pl [dostęp 22.07.2019 r.].
  • Południowy Sudan uzyskał dziś niepodległość jako 193. państwo świata, 9.07.2011 r., dostępny w internecie: forsal.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
  • Finlandia. Historia, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
  • MTS: Grecja bezprawnie zablokowała przystąpienie Macedonii do NATO, 5.12.2011 r., dostępny w internecie: money.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
  • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
  • Konwencja o prawach i obowiązkach państw zawarta na VII Konferencji Panamerykańskiej, dostępny w internecie: taiwandocuments.org.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida