Atrybuty śmierci w wierszu Stanisława Grochowiaka Rozbieranie do snu

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Grochowiak, Nieśmiertelność, [w:] Poezje, Warszawa 1980, s. 160.
  • Źródło: Charles Baudelaire, Taniec Śmierci, [w:] Kwiaty zła, tłum. B. Wydżga, Wrocław 1997, s. 51–52.
  • Źródło: Stanisław Grochowiak, Rozbieranie do snu, [w:] Poezje, Warszawa 1980, s. 49–50.
  • Źródło: Krzysztof Trybuś, Dialektyka sacrum w poezji Stanisława Grochowiaka, „Pamiętnik Literacki” 1984, nr 2, s. 170.
  • Źródło: Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] W. R. Rzepka, W. Wydra, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1995, s. 268–269.
  • Źródło: Marek Karwala, Słowo i obraz w poezji Stanisława Grochowiaka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2003, s. 198–199.
  • Źródło: Jarosław Barański, Motyw tańca śmierci. O kulturowej erozji figury wyobraźni, „Medycyna Nowożytna” 1999, nr 6, s. 43–44.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida