Badanie obrazu powstającego przy przejściu światła przez siatkę dyfrakcyjną

Tekst: Ewelina Kędzierska, Krzysztof Lorek

Opracowanie i multimedia: Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida