Badanie zmian energii podczas ruchu ciał

Tekst: Przemysław Michalski

Opracowanie i multimedia: Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki