Beczka prochu. Kryzys sueski i wojna sześciodniowa

Tekst: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Dąbrowska, Dzienniki. 1914–1965, t. 4, Warszawa 2009.
  • Cytat za: Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Warszawa 2004, s. 309–310.