Belgia – walka o własne państwo. Pierwsza połowa XIX w.

Autor: Monika Piotrowska-Marchewa

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Uniwersał Kościuszki z obozu pod Połańcem z 7 V 1794 r., [w:] Epoka nowożytna. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, oprac. M. Ferenc, Kraków 2001, s. 274–275.
 • Źródło: Konstytucja 3 maja 1791. Na podstawie tekstu Ustawy Rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego, oprac. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2018, s. 65–66.
 • Źródło: Uniwersał Kościuszki z obozu pod Połańcem z 7 V 1794 r., [w:] Epoka nowożytna. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, oprac. M. Ferenc, Kraków 2001, s. 273–274.
 • Źródło: „Gazeta Rządowa” nr 7, z 7 lipca 1794, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Powstanie kościuszkowskie, t. 22, oprac. W. Bortnowski, Warszawa 1959, s. 26.
 • Źródło: „Powszechny Dziennik Krajowy” 13 X 1830.
 • Źródło: „Wiadomości Handlowe” 12 X 1830.
 • Źródło: „Kurier Polski” 12 X 1830.
 • Źródło: „Gazeta Polska” 7 i 8 X 1830.
 • Źródło: „Gazeta Polska” 7 X 1830.
 • Źródło: „Gazeta Polska” 6 X 1830.
 • Źródło: „Gazeta Polska” 2 X 1830.
 • Źródło: tekst dostępny online: portal Europa.eu.
 • Cytat za: Jerzy Łojek, Pisma wybrane. Wiek XIX, Kraków 2015, s. 442–443.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida