Ben Hur 1959/2016 – porównanie

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Arkadiusz Lewicki, Prawdziwy koniec klasycznego Hollywood. Kino amerykańskie w latach sześćdziesiątych, [w:] Kino epoki nowofalowej, red. I. Sowińska, R. Syska, T. Lubelski, Kraków 2015 .
  • Źródło: Jan M. Długosz, Remake, czyli jak z arcydzieła zrobić przeciętny film, „Polityka” 30.08.2016 r., nr 36.2016 (3075), dostępny w internecie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1673398,1,remake-czyli-jak-z-arcydziela-zrobic-przecietny-film.read.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida