Błazen, dyktator i filozof na jednym statku, czyli co Ludwig Wittgenstein mówi o granicach śmierci, języka i mikrokosmosu. Światło w nocy w reżyserii Krzysztofa Czeczota

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1997.
  • Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1997.
  • Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 1998: błazen.
  • encyklopedia.pwn.pl/haslo/groteska;3908110.html [dostęp 12.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida