Bogurodzica jako inspiracja dla twórców późniejszych epok

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Modlitwa do Bogarodzicy, [w:] tegoż, 1942, 1943, 1944, Warszawa 1944.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Hymn, Lwów 1839.
  • Źródło: Bogurodzica.
  • Źródło: Franciszek Morawski, Bogu-Rodzica, [w:] Ojczyzna w pieśniach poetów polskich. Głosy poetów o Polsce, wybór Władysław Bełza, Lwów 1901, s. 249.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pierwsze wieki historii polskiej, Paryż 1868, s. 49.
  • Źródło: Marian Przedpełski, Bogurodzica i inne pieśni polskie do końca XVIII wieku, [w:] Bieżuńskie Zeszyty Historyczne, t. 11, 1997, s. 12.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Hymn (fragmenty), Lwów 1839.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Modlitwa do Bogarodzicy, [w:] tegoż, 1942, 1943, 1944, Warszawa 1944.
  • Źródło: Marian Przedpełski, „Bogurodzica” i inne pieśni polskie do końca XVIII wieku, [w:] Bieżuńskie Zeszyty Historyczne, t. 11, 1997, s. 11–18.