Bohater w poszukiwaniu własnej tożsamości. Kordian, reż. J. Englert

Autor: Małgorzata Bazan, Marzenna Śliwka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Moja historia – Jan Englert. Cytat za: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  • Źródło: Kordian – rozmowa z Janem Englertem. Cytat za: Teatr Narodowy w Warszawie.
  • Źródło: Ryszard Nycz, „Każdy z nas jest przybyszem”. Wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku, „Teksty Drugie”, nr 1999/5, s. 4.
  • Źródło: L. Libera, Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”, Poznań 1993, s. 63.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian, dostępny w internecie: wolnelektury.pl.
  • Źródło: Łukasz Tkaczuk, Kordian jako romantyczny homo viator, dostępny w internecie: https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/1141/Tkaczuk.L_Kordian-jako-romantyczny-homo-viator.pdf?sequence=1.
  • Źródło: Kordian, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian.html.
  • Źródło: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida