Bojowanie byt nasz podniebny. Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka U końca wojny dwudziestodwuletniej

Tekst: Małgorzata Szeja

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Immanuel Kant, Rozprawy z filozofii historii, tłum. Dariusz Pakalski, Mirosław Żelazny, Adam Grzeliński, Tomasz Kupś, Kęty 2005.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, U końca wojny dwudziestodwuletniej, [w:] tegoż, Jednym tchem, Warszawa 1970.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida