Charakter mesjanizmu

Autor:
Tekst: Marcin Pełka, opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Rafał Tichy, Manifest neomesjanistyczny, [w:] Czterdzieści i cztery. 44: Pismo apokaliptyczne, Warszawa 2009, s. 54–59.
  • Źródło: August Cieszkowski, Ojcze nasz , t. 1, Poznań 1922, s. 122.
  • Laurent-Charles Maréchal, Józef Maria Hoene-Wroński, 1845