Co lżej: czy w smutku jawnie żałować, czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować? Filozoficzne poszukiwania w Trenach

Tekst: Halina Kubicka, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Janusz Pelc, Renesansowa koncepcja człowieka w „Trenach” Jana Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 59/3, s. 56–57.
  • Źródło: Stanisław Grzeszczuk, „Treny” Jana Kochanowskiego. Próba interpretacji, Warszawa 1979, s. 20–21.
  • Źródło: Teresa Banaś‑Kornak, Wokół „Trenów” Jana Kochanowskiego: szkice historycznoliterackie, Katowice 2016, s. 118–119.
  • Źródło: Ludwika Szczerbicka-Ślęk, „Treny” Jana Kochanowskiego w świetle estetyki recepcji i oddziaływania, „Pamiętnik Literacki” 1973, nr 64/4, s. 8.
  • Źródło: Janusz Pelc, Renesansowa koncepcja człowieka w "Trenach" Jana Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 59/3, s. 55.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Tren XI, [w:] Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy, Kraków 2019, s. 70–71.
  • Źródło: Janusz Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980, s. 450.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Tren X, [w:] Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy, Kraków 2019, s. 69–70.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Tren I.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Tren XVI.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida