Czynniki sprzyjające powstaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prawa człowieka

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Deklaracja niepodległości z 4 lipca 1776 r., [w:] Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. Marek Kinstler, Marian Józef Ptak, Wrocław, s. 331.
 • Źródło: Szlachta jednak pracuje! Ustanowienie prawa o miastach, dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 1.07.2021 r.].
 • Źródło: Stanisław Biały, Deklaracyjny charakter praw człowieka: umowa społeczna od Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a do René Cassina, dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 1.07.2021 r.].
 • Źródło: Andrzej Krajewski, Historia Europy: ojcowie socjalu, czyli jak się buduje państwo dobrobytu, dostępny w internecie: forsal.pl [dostęp 1.07.2021 r.].
 • Źródło: Przemysław Domagała, Paweł Sydor, Prawa człowieka w konstytucjach ZSRR, dostępny w internecie: bibliotekacyfrowa.pl [dostęp 1.07.2021 r.].
 • Źródło: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 1.07.2021 r.].
 • Źródło: Jerzy Śmiałowski, Pojęcie natury i prawa naturalnego w koncepcjach kontraktualistycznych, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1994, s. 71.
 • Źródło: Michał Cichoracki, Marksowski materializm historyczny – koncepcja związku między bazą a nadbudową oraz prymatu czynników ekonomicznych, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 18.05.2021 r.].
 • Źródło: Przemówienie Pawła Włodkowica na Soborze w Konstancji, dostępny w internecie: polishfreedom.pl [dostęp 18.05.2021 r.].
 • Źródło: Pomniki praw człowieka w historii, dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 18.05.2021 r.].
 • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2021 r.].