Decorum w wybranych tekstach literatury starożytnej

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Horacy, Sztuka poetycka, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, tłum. A. Lam, Warszawa 2019, s. 477.
 • Źródło: Tyrtajos, [Z takim człowiekiem nie będę się liczył...], [w:] Liryka starożytnej Grecji, tłum. W. Appel, Wrocław 1984, s. 290–292.
 • Źródło: Symonides, [Wątłe są siły człowiecze...], [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Wrocław 1984, s. 125–126.
 • Źródło: Anakreont, [Nie ten mi bliski], [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Wrocław 1984, s. 111.
 • Źródło: Wergiliusz, Eneida, oprac. S. Stabryła, tłum. T. Karyłowski, Wrocław 1981, s. 3–5.
 • Źródło: Wergiliusz, Ekloga ósma, [w:] tegoż, Bukoliki, tłum. K. Koźmian, Warszawa 1998, s. 87–91.
 • Źródło: Mirosław Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 100–101.
 • Źródło: Mirosław Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 50–51.
 • Źródło: Horacy, Sztuka poetycka, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, tłum. A. Lam, Warszawa 2019, s. 491.
 • Źródło: Teresa Michałowska, Stosowność, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990, s. 790.
 • Źródło: Wergiliusz, Georgiki, tłum. A.L. Czerny, Warszawa 1956, s. 26.
 • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986, s. 30–31.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida