Decyzje kongresu w sprawie polskiej

Autor: Monika Piotrowska-Marchewa

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Jerzy Skowronek, Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej, Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, t. III, Warszawa 1987, s. 6–7.
  • Źródło: J. Schopenhauer, [...] wspomnienia młodości, Gdańsk 2010, s. 342–343.
  • Źródło: Władysław Zajewski, Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji , 1815-1849. Kongres Wiedeński i Święte Przymierze, t. 1, Warszawa 1991, s. 43.