Demokracja – podstawowe akty prawne w Europie i koloniach

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Thomas Jefferson. Cytat za: Agata Czarnacka, Cytując Jeffersona, Tusk powinien był dodać: „Byliśmy głupi”, 8.07.2016 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 22.09.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa Rządowa z dnia 3-go maja 1791 roku, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 22.09.2020 r.].
  • Źródło: Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, dostępny w internecie: pl.wikisource.org [dostęp 22.09.2020 r.].
  • Źródło: Emmanuel-Joseph Sieyès, Co to jest stan trzeci?, [w:] Stanisław Bogusław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Wiek XVI–XVII w źródłach, tłum. Mikołaj Jarosz, Warszawa 1997, s. 484.
  • Źródło: Materiały do nauk administracyjnych/Francja 1789–1814, dostępny w internecie: pl.wikibooks.org [dostęp 22.09.2020 r.].
  • Źródło: Monika Malmon, Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego, „Kultura i wartości” 2013, nr 2 (6), s. 17.
  • Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, 2002 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 22.09.2020 r.].
  • Źródło: Artykuły henrykowskie, dostępny w internecie: pthlodz.uni.lodz.pl [dostęp 22.09.2020 r.].
  • Źródło: Deklaracja praw człowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 22.09.2020 r.].