Dialog skamandrytów z romantykami

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Lechoń Jan, Herostrates, [w:] tegoż, Karmazynowy poemat, 1920.
  • Nasiłowska Anna, Skamandryci, [w:] tejże, Trzydziestolecie 1914–1944.
  • Skamander” 1920.
  • Słonimski Antoni, Czarna wiosna (fragment).
  • Tuwim Julian, Do krytyków.
  • Wierzyński Kazimierz, Zielono mam w głowie.
  • Wierzyński Kazimierz, Wiosna i wino.
  • Tuwim Julian, Z wierszy o państwie, [w:] tegoż, Treść gorejąca.
  • Wierzyński Kazimierz, Manifest szalony (fragment).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida