Dialog skamandrytów z romantykami

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Lechoń, Herostrates, [w:] Jan Lechoń, Karmazynowy poemat, 1920.
  • Źródło: Anna Nasiłowska, Skamandryci, [w:] tejże, Trzydziestolecie 1914–1944.
  • Źródło: Skamander” 1920.
  • Źródło: Antoni Słonimski, Czarna wiosna (fragment).
  • Źródło: Julian Tuwim, Do krytyków.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Zielono mam w głowie.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Wiosna i wino.
  • Źródło: Julian Tuwim, Z wierszy o państwie, [w:] tegoż, Treść gorejąca.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Manifest szalony (fragment).