Dialog z tradycją. Biblia oczami współczesnych

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Tomasz Jelonek, Księga Boża, która nie spadła z nieba, [w:] Z badań nad Biblią, t. 9.
  • Źródło: Roman Brandstaetter, Hymn do Biblii.
  • Źródło: Bogdan Loebl, Modlitwa.