Dynamika eksportu i importu

Tekst: Ewa Malinowska

Scenariusz lekcji: Magdalena Fuhrmann

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o.