Estetyka modernistyczna. Liryka Kazimierza Przerwy‑Tetmajera

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l’arte!, [w:] Poezje.
  • Źródło: Artur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1994–1995.
  • Źródło: Stanisław Przybyszewski, Confiteor. Cytat za: Wolne Lektury.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX, [w:] Poezje.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Pod wrażeniem, [w:] Poezje.