Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych w czasach III Rzeczypospolitej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Józef Krukowski, Podstawy prawne finansowania działalności instytucji Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce na początku XXI wieku, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2009, t. II, s. 56–57.
  • Źródło: Tomasz Stanisławski, Konsekwencje budżetowe pośredniego wspierania instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, nr 14, s. 272.
  • Źródło: Wiktor Klimiuk, Podatek kościelny – idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, Warszawa 2015, s. 166–167.
  • Źródło: dg, Przewodniczący KEP i minister finansów o transakcjach bezgotówkowych w kościołach, 13.12.2019 r., dostępny w internecie: ekai.pl [dostęp 5.07.2021 r.].