Franciszkanizm w poezji Jana Twardowskiego

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Jan Twardowski, Do świętego Franciszka, [w:] tegoż, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945–1985, Warszawa 1991, s. 103.
 • Źródło: Wacław Michalczyk OFM, Święty Franciszek z Asyżu i stworzenia, „Znak” 2008, nr 637.
 • Źródło: Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Bo w życiu jest tylko morał niemoralny” : świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego w wybranych przez autorów licealnych podręczników do nauki języka polskiego, „Język – Szkoła – Religia” 2007, nr 2, s. 316–317.
 • Źródło: Jan Twardowski, ***, [w:] tegoż, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945–1985, Warszawa 1991, s. 58.
 • Źródło: Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Bo w życiu jest tylko morał niemoralny”: świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego w wybranych przez autorów licealnych podręczników do nauki języka polskiego, „Język – Szkoła – Religia” 2007, nr 2, s. 318.
 • Źródło: Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Bo w życiu jest tylko morał niemoralny”: świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego w wybranych przez autorów licealnych podręczników do nauki języka polskiego, „Język – Szkoła – Religia” 2007, nr 2, s. 316.
 • Źródło: Jan Twardowski, ***, [w:] tegoż, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945–1985, Warszawa 1991, s. 69.
 • Źródło: Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Bo w życiu jest tylko morał niemoralny”: świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego w wybranych przez autorów licealnych podręczników do nauki języka polskiego, „Język – Szkoła – Religia” 2017, nr 2, s. 317.
 • Źródło: Jan Twardowski, Miłość, [w:] tegoż, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945–1985, Warszawa 1991, s. 306.
 • Źródło: Jan Twardowski, Jest, [w:] tegoż, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945–1985, Warszawa 1991, s. 210.
 • Źródło: Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Bo w życiu jest tylko morał niemoralny”: świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego w wybranych przez autorów licealnych podręczników do nauki języka polskiego, „Język – Szkoła – Religia”, nr 2, s. 315.
 • Źródło: Jan Twardowski, Śpieszmy się, [w:] tegoż, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945–1985, Warszawa 1991, s. 231.
 • Źródło: Justyna Bajda, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, Wrocław 2008, s. 230.
 • Źródło: Jan Kasprowicz, Księga ubogich XI, [w:] Justyna Bajda, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, Wrocław 2008, s. 228.
 • Źródło: Leopold Staff, Symbol, [w:] tegoż, Poezje, Lublin 1986, s. 140.
 • Źródło: Kwiatki świętego Franciszka, tłum. L. Staff, Warszawa 1978, s. 56–57.
 • Źródło: Wojciech Bałus, Wyspiański i tradycja. Na przykładzie witrażu ze św. Franciszkiem, „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 100.
 • Źródło: Herbert Herbert, Pica Pica L., [w:] Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998, s. 36.
 • Źródło: https://kultura.wiara.pl/doc/451893.Malarz-w-habicie [dostęp 29.10.2021 r.].
 • Źródło: Andrzej Sulikowski, „Serce czyste…”. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego, Lublin 2001, s. 265–266.
 • Źródło: Jan Twardowski, Który, [w:] tegoż, Wiersze, wybór W. Smaszcz, Białystok 1994, s. 93.
 • Źródło: Jan Twardowski, Który stwarzasz jagody, [w:] tegoż, Wiersze, wybór W. Smaszcz, Białystok 1994, s. 150.
 • Źródło: Jan Twardowski, Stwarzał, [w:] tegoż, Wiersze, wybór W. Smaszcz, Białystok 1994, s. 93.
 • Źródło: Jan Kasprowicz, Witajcie, kochane góry, [w:] tegoż, Księga ubogich, Warszawa 1934, s. 5.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida