Funkcje dydaktyczne teatru oświeceniowego – konteksty historyczne

Tekst: Joanna Oparek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła, Warszawa 1983.
  • Źródło: Jan Kott, O nową syntezę polskiego Oświecenia, „Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1950, nr 41/3–4, s. 627.
  • Źródło: Jan Kott, Główne problemy teatru w dobie oświecenia, [w:] tegoż, Teatr Narodowy 1765–1794, s. 15.
  • Źródło: Z rozmyślań o Bergsonie, [w:] Szkice literackie, oprac. Jacek Trznadel, Warszawa 1959, s. 31.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Dziewczyna, [w:] Poezje zebrane, t. 2, oprac. Jacek Trznadel, Warszawa 2017, s. 43–47.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, ***, [w:] Łąka, 1920.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, W malinowym chruśniaku...
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida