Geneza i założenia reform Edwarda Gierka

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia i teraźniejszość
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Cytat za: Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa–Bielsko-Biała 2008, s. 243–244.
  • Źródło: Przemówienie Edwarda Gierka na zakończenie XVIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 7 lutego 1971 r., „Trybuna Ludu”, nr 39, 8 II 1971.
  • Źródło: Janusz Rolicki, Edward Gierek. Replika (wywiad rzeka), Warszawa 1990, s. 103−104, 123, 162−164.
  • Źródło: Listy do Edwarda Gierka, w: Janusz Rolicki, Edward Gierek. Replika (wywiad rzeka), Warszawa 1990, s. 219, 220−221, 222, 224−225.