Gospodarka folwarczno‑pańszczyźniana i sytuacja chłopów

Tekst: Michał Kopczyński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Opaliński, Na ciężary i opresyją chłopską w Polszcze, [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, oprac. K. Matwijowski, S. Ochmann, Wrocław 1981, s. 59–61.
  • Źródło: Lament chłopski na pany, dostępny w internecie: https://pl.wikisource.org/wiki/Strona:Aleksander_%C5%9Awi%C4%99tochowski_-_Historja_ch%C5%82op%C3%B3w_polskich_w_zarysie_I_(1925).djvu/267.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida