Gotycki thriller, czyli Imię róży w reżyserii Jean‑Jacques’a Annauda

Tekst: Anna Taszycka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.