Strona główna Grecja po wojnie peloponeskiej: walka o hegemonię
Powrót

Grecja po wojnie peloponeskiej: walka o hegemonię

Autor:Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Witold Klinger, przypis 86 w: Ksenofont, Historia grecka, tłum. W. Klinger, Wrocław 2004, s. 295.
  • Źródło: Krzysztof Głombiowski, Ksenofont. Żołnierz i pisarz, Wrocław 1993, s. 163.
  • Źródło: Stanisław August Poniatowski do Marie-Thérèse Geoffrin, Warszawa, 5 VI 1773 r., [w:] Correspondance inédite du roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Mme Geoffrin (1764-1777), précédée d’une étude sur Stanislas-Auguste et Mme Geoffrin et accompagnée des notes, red. Charles de Mouÿ, tłum. Dorota Wiśniewska, Paryż 1875, s. 444–450.
  • Źródło: Stanisław Bogusław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997, s. 95.
  • Źródło: Ustanowienie Komisji, nad edukacją młodzi narodowej szlacheckiej dozór mającej 24 X 1773, [w:] Stanisław Bogusław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997, s. 419.
  • Źródło: Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, t. 1, Gdańsk 2000, s. 24–25.
  • Cytat za: Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2, Okres klasyczny, Warszawa 2009, s. 280.
  • Źródło: Ksenofont, Historia grecka, ks. VI, rozdz. 4.
  • Źródło: Słownik kultury antycznej, red. R. Kulesza, Warszawa 2012, s. 80.
  • Źródło: Ryszard Kulesza, Wstęp, w: Ksenofont, Agesilaos, tłum. pod kier. R. Kuleszy, Warszawa, 2014, s. 9.