Harmonijny rozwój czy droga ku przepaści? Przyczyny niepowodzeń gospodarczych w latach 70.

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia: