Hermeneutyka filozoficzna Heideggera

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Martin Heidegger, Co zwie się myśleniem? (fragment), tłum. J. Mizera.
  • Źródło: Hans-Georg Gadamer, Prawda i metoda, tłum. B. Baran.
  • Źródło: Martin Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran.
  • Źródło: Martin Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida