Historia ballady jako gatunku literackiego

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wisława Szymborska, Ballada, [w:] Wybór wierszy, Warszawa 1979, s. 64.
  • Źródło: Maria Janion, Panna i miłość szalona, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/6, s. 18–19.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Ucieczka. Ballada, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 1, cz. 3: Wiersze 1829-1855, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 12–16.
  • Adam Mickiewicz, O poezji romantycznej, [w:] Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 2000, s. 64.
  • Źródło: Maria Janion, Panna i miłość szalona, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/6, s. 25–27.