Historia jako nauka

Szkoła ponadpodstawowa
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Michał Sempołowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Manifest konstytucyjny (17/30 X 1905), [w:] Grzegorz Chomicki, Leszek Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 128–129.
  • Cytat za: Na podstawie artykułu Historia Rzeszowa, wikipedia.org.
  • Źródło: Janusz Pajewski, Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 2003, s. 247.
  • Źródło: Jan Sobczak, Mikołaj II – ostatni car Rosji, Warszawa 2003, s. 311.
  • Źródło: Janusz Pajewski, Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 2003, s. 246–247.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida